ایرج جعفری گاوزن

درباره من

دکتر ایرج جعفری گاوزن
image

استادیار گروه آموزشی حرارت ، سیالات و تبدیل انرژی @ دانشکده مهندسی مکانیک

...

  • آدرس گروه آموزشی حرارت ، سیالات و تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل
  • تلفن (+98)2331533341
  • محقق گوگل پروفایل
  • وبسایت https://ijafari.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1401/7/3)

استنادات

13

h-index

2

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1375-1377

کارشناسی ارشد:مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

دانشگاه تربیت مدرس

1378_1388

دکترای مهندسی مکانیک_ تبدیل انرژی(Ph.D)

دانشگاه صنعتی شریف

فارغ التحصیل با درجه عالی

1365-1371

کارشناسی مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات

دانشگاه علم و صنعت ایران

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Experimental investigation of the effect of C-rate, electrode gaps, and electrode surface roughness on the performance characterization of lead-acid batteries
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH(2021)
9411166004, مسعود سالاری, ^ایرج جعفری گاوزن, ^سیف الله سعدالدین*
Particle Image Velocimetry study on the formation of gas bubbles and electrolyte velocity due to electrochemical reactions for different distances between the electrodes of Flooded Lead_ Acid batteries
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2021)
9411166004, ^ایرج جعفری گاوزن, ^سیف الله سعدالدین*, مسعود سالاری
بررسی انتقال حرارت گذرا در دیواره‌های شیپوره همگرا-واگرا
مکانیک سازه ها و شاره ها(2020)
9511871004, ^ایرج جعفری گاوزن*, ^روح الله رفعی
Influence of surfactant additives on the electrolyte flow velocity and insoluble gas bubbles behavior within a lead-acid battery
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY(2020)
9411166004, ^ایرج جعفری گاوزن, ^سیف الله سعدالدین*, محمود سالاری, بزرگمهر مداح
Measurement of the electrolyte flow velocity and bubbles characterization during electrochemical reactions in lead-acid batteries using the PIV system
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY(2020)
9411166004, ^ایرج جعفری گاوزن, ^سیف الله سعدالدین*, محمود سالاری
بررسی تجربی پدیده کاویتاسیون حول جسم با دماغه مخروطی و پس جسم استوانه‌ای
مکانیک سازه ها و شاره ها(2019)
9311168003, ^ایرج جعفری گاوزن*
حل تحلیلی جبهه موج حاصل از انتشار امواج انفجار با استفاده از تابع گرین
نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران(2018)
9511172003*, ^ایرج جعفری گاوزن
بررسی تجربی حالت¬های کاویتاسیونی حول یک گوه گسترش¬یافته
مکانیک سیالات و آیرودینامیک(2018)
^ایرج جعفری گاوزن*, بهار فیروزآبادی, 9211168003
بررسی تجربی رفتار حدی پدیده کاویتاسیون حول استوانه با اندازه‌های مختلف در تونل کاویتاسیون سرعت بالا
مکانیک سازه ها و شاره ها(2018)
^ایرج جعفری گاوزن*, ^امیرمحمد جدیدی
Experimental investigation on the effect of surface characterization of electrodes on the gas bubble dynamics in electrolyte flow and performance of FLA Batteries by using PIV
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2021)
9411166004, ^ایرج جعفری گاوزن, ^سیف الله سعدالدین*, محمود سالاری
اثر افزودن سورفکتانت به الکترولیت باتری بر روی رفتار حباب های ناشی از واکنش های الکتروشیمیایی
هجدهمین کنفرانس ملی دینامیک شاره ها(2019-08-27)
سعید ناهیدی*, ^سیف الله سعدالدین, ^ایرج جعفری گاوزن, محمود سالاری
اثر تغییر مقیاس ابعادی محفظه باریک بر روی انتقال حرارت همرفت طبیعی آرام
هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها(2017-08-27)
9411166004*, ^محمد صادق ولی پور, ^سیف الله سعدالدین, ^ایرج جعفری گاوزن
Numerical Simulation of Hydraulic Flow and Determining Equations Governing Separation Zones in Intakes
10th International River Engineering Conference(2016-01-19)
9412043001*, ^خسرو حسینی, ^ایرج جعفری گاوزن, 9411043001
مطالعه عددی و تجربی اثر استفاده از سوخت اختلاطی در عملکرد موتور EF7
دوازدهمین همایش بین‌المللی موتورهای درونسوز و نفت(2022-05-17)
9711168010, ^علیرضا حاجی علی محمدی*, ^ایرج جعفری گاوزن
بررسي تجربي و تحليلي شروع، توسعه و نوسان كاويتاسيون حول گوه همراه با پس جسم
اميني حكمت(تاریخ دفاع: 1394/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل آيروديناميكي حركت بال زدن يك بليد هلي كوپتر
سليماني سهيل(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي اثر ضخامت لايه مرزي بر عدد شروع كاويتاسيون
ربيعي قادي حامد(تاریخ دفاع: 1395/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي برنامه ريزي پرواز به منظور كاهش مصرف سوخت در ناوگان حمل و نقل هوايي
ايجي امين(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي پديده كاويتاسيون (رشد،گسترش و غيره) حول يك جسم تركيبي به صورت دماغه مخروطي يا پس جسم استوانه اي
برازنده حجت(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عددي لايه مرزي پيشرانش موتور توربوجت بر روي نيروي پيشران
ترابي گودرزي علي محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي تأثير سطح دندانه دار بر جريان و انتقال حرارت جت آرام برخوردي به سطح مقعر
آقاشريفيان اصفهاني اميرحسين(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر بال زدن پره بر نيروي درگ القايي يك هليكوپتر با وزن مشخص
رحماني فيروزجائي جلال(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي جريان تراكم‌پذير دوفازي گاز و قطره در عبور از يك رديف پره ساكن
ريحاني شورباخلو صمد(تاریخ دفاع: 1396/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي جريان درون شيپوره و انتقال حرارت گذرا در ديواره هاي شيپوره هم گرا ـ واگرا
رهايي نويد(تاریخ دفاع: 1398/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي جريان سيال فوق بحراني در لوله با مدلهاي مختلف اغتشاشي متوسط گيري رينولدز
كوشمغاني مسعود(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي ميدان حرارت و جريان مايع الكتروليت در باتري
ناهيدي سعيد(تاریخ دفاع: 1400/04/29) ، مقطع : دكتري
بررسي تجربي و تحليلي اثر ورتيسيته بر ميدان جريان كاويتاسيوني يك جسم تركيبي
صداقت محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي نوسان طول ناحيه كاويتاسيوني براي يك جسم مركب
شريفي كلاريجاني بهاءالدين(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي اثر نسبت هم ارزي شعله با سوخت استيلن
اميري سهيل(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي شروع و فروپاشي كاويتاسيون ابري براي مدل تركيبي
پالوج آرمين(تاریخ دفاع: 1399/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي و آزمايشگاهي تاثير افزودن گازهاي خنثي بر عملكرد يك شعلهي ديفيوژني
براتچي بهنام(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه¬سازي ديناميكي سامانه سرمايش و گرمايش بر مبناي مديريت حرارتي خودروي الكتريكي
محبوبي داوود ، مقطع : دكتري
بررسي تجربي و تحليلي فروپاشي حباب هاي كاويتاسيون فصل مشترك، در مدل مركب با دماغه گوه اي و پس جسم مستطيلي
عبدالله زاده علي(تاریخ دفاع: 1400/02/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي و تجربي اثر استفاده از سوخت اختلاطي در عملكرد موتور EF7
حسيني حسين ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و عددي جريان تداخلي بدنه و اتصالات (برجك و باله¬هاي افقي)، در يك مدل زيردريايي
رحماني محسن ، مقطع : دكتري
بررسي تجربي و عددي جريان تداخلي بدنه و اتصالات (برجك و باله¬هاي افقي)، در يك مدل زيردريايي
رحماني محسن ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير بازتواني به روش گرمايش آب تغذيه بر عملكرد يك نيروگاه بخاري متداول
نعيمي جمشيد ، مقطع : دكتري
بررسي تجربي و عددي پديده كاويتاسيون اطراف يك جسم مركب با دماغه مخروطي
بررسي تجربي مدهاي فلاتر يك پره نمونه كمپرسور در جريان مادون صوت
بررسي تجربي و تحليلي شروع، توسعه و نوسان كاويتاسيون حول گوه همراه با پس جسم
اميني حكمت(تاریخ دفاع: 1394/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل آيروديناميكي حركت بال زدن يك بليد هلي كوپتر
سليماني سهيل(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي اثر ضخامت لايه مرزي بر عدد شروع كاويتاسيون
ربيعي قادي حامد(تاریخ دفاع: 1395/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي برنامه ريزي پرواز به منظور كاهش مصرف سوخت در ناوگان حمل و نقل هوايي
ايجي امين(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي پديده كاويتاسيون (رشد،گسترش و غيره) حول يك جسم تركيبي به صورت دماغه مخروطي يا پس جسم استوانه اي
برازنده حجت(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عددي لايه مرزي پيشرانش موتور توربوجت بر روي نيروي پيشران
ترابي گودرزي علي محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي تأثير سطح دندانه دار بر جريان و انتقال حرارت جت آرام برخوردي به سطح مقعر
آقاشريفيان اصفهاني اميرحسين(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر بال زدن پره بر نيروي درگ القايي يك هليكوپتر با وزن مشخص
رحماني فيروزجائي جلال(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي جريان تراكم‌پذير دوفازي گاز و قطره در عبور از يك رديف پره ساكن
ريحاني شورباخلو صمد(تاریخ دفاع: 1396/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي جريان درون شيپوره و انتقال حرارت گذرا در ديواره هاي شيپوره هم گرا ـ واگرا
رهايي نويد(تاریخ دفاع: 1398/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي جريان سيال فوق بحراني در لوله با مدلهاي مختلف اغتشاشي متوسط گيري رينولدز
كوشمغاني مسعود(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي ميدان حرارت و جريان مايع الكتروليت در باتري
ناهيدي سعيد(تاریخ دفاع: 1400/04/29) ، مقطع : دكتري
بررسي تجربي و تحليلي اثر ورتيسيته بر ميدان جريان كاويتاسيوني يك جسم تركيبي
صداقت محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي نوسان طول ناحيه كاويتاسيوني براي يك جسم مركب
شريفي كلاريجاني بهاءالدين(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي اثر نسبت هم ارزي شعله با سوخت استيلن
اميري سهيل(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي شروع و فروپاشي كاويتاسيون ابري براي مدل تركيبي
پالوج آرمين(تاریخ دفاع: 1399/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي و آزمايشگاهي تاثير افزودن گازهاي خنثي بر عملكرد يك شعلهي ديفيوژني
براتچي بهنام(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه¬سازي ديناميكي سامانه سرمايش و گرمايش بر مبناي مديريت حرارتي خودروي الكتريكي
محبوبي داوود ، مقطع : دكتري
بررسي تجربي و تحليلي فروپاشي حباب هاي كاويتاسيون فصل مشترك، در مدل مركب با دماغه گوه اي و پس جسم مستطيلي
عبدالله زاده علي(تاریخ دفاع: 1400/02/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي و تجربي اثر استفاده از سوخت اختلاطي در عملكرد موتور EF7
حسيني حسين ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و عددي جريان تداخلي بدنه و اتصالات (برجك و باله¬هاي افقي)، در يك مدل زيردريايي
رحماني محسن ، مقطع : دكتري
بررسي تجربي و عددي جريان تداخلي بدنه و اتصالات (برجك و باله¬هاي افقي)، در يك مدل زيردريايي
رحماني محسن ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير بازتواني به روش گرمايش آب تغذيه بر عملكرد يك نيروگاه بخاري متداول
نعيمي جمشيد ، مقطع : دكتري
بررسي تجربي و عددي پديده كاويتاسيون اطراف يك جسم مركب با دماغه مخروطي
بررسي تجربي مدهاي فلاتر يك پره نمونه كمپرسور در جريان مادون صوت
روشهای اغتشاشات تکین با استفاده از مقیاس های چندگانه
روشهای اغتشاشات تکین با استفاده از مقیاس های چندگانه

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ریاضی مهندسی   (487 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
سوخت و احتراق   (448 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
مدلهای آشفتگی   (528 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : سازه های هیدرولیکی
هیدروآیرودینامیک پیشرفته   (424 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : تبدیل انرژی
ریاضیات پیشرفته 2   (620 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
توربولانس   (533 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک- مهندسی شیمی- مهندسی هوافضا , گرایش : تبدیل انرژی
اصول جلوبرنده های پیشرفته   (437 بار دانلود)
رشته : هوا فضا , گرایش : پیشرانش
مکانیک سیالات یک   (563 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : عمومی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی حرارت ، سیالات و تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، ایران
i_jafari@semnan.ac.ir
(+98)2331533341

فرم تماس