ایرج جعفری گاوزن

درباره من

دکتر ایرج جعفری گاوزن
image

استادیار گروه آموزشی حرارت ، سیالات و تبدیل انرژی @ دانشکده مهندسی مکانیک

...

محقق گوگل

(1399/11/4)

استنادات

12

h-index

2

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1365-1371

کارشناسی مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات

دانشگاه علم و صنعت ایران

1375-1377

کارشناسی ارشد:مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

دانشگاه تربیت مدرس

1378_1388

دکترای مهندسی مکانیک_ تبدیل انرژی(Ph.D)

دانشگاه صنعتی شریف

فارغ التحصیل با درجه عالی

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
بررسی انتقال حرارت گذرا در دیواره‌های شیپوره همگرا-واگرا
مکانیک سازه ها و شاره ها(2020)
9511871004, ^ایرج جعفری گاوزن*, ^روح الله رفعی
Measurement of the electrolyte flow velocity and bubbles characterization during electrochemical reactions in lead-acid batteries using the PIV system
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY(2020)
9411166004, ^ایرج جعفری گاوزن, ^سیف الله سعدالدین*, محمود سالاری
بررسی تجربی حالت¬های کاویتاسیونی حول یک گوه گسترش¬یافته
مکانیک سیالات و آیرودینامیک(2018)
^ایرج جعفری گاوزن*, بهار فیروزآبادی, 9211168003
بررسی تجربی رفتار حدی پدیده کاویتاسیون حول استوانه با اندازه‌های مختلف در تونل کاویتاسیون سرعت بالا
مکانیک سازه ها و شاره ها(2018)
^ایرج جعفری گاوزن*, ^امیرمحمد جدیدی
اثر تغییر مقیاس ابعادی محفظه باریک بر روی انتقال حرارت همرفت طبیعی آرام
هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها(2017-08-27)
9411166004*, ^محمد صادق ولی پور, ^سیف الله سعدالدین, ^ایرج جعفری گاوزن
Numerical Simulation of Hydraulic Flow and Determining Equations Governing Separation Zones in Intakes
10th International River Engineering Conference(2016-01-19)
9412043001*, ^خسرو حسینی, ^ایرج جعفری گاوزن, 9411043001
بررسي تجربي و تحليلي شروع، توسعه و نوسان كاويتاسيون حول گوه همراه با پس جسم
اميني حكمت(تاریخ دفاع: 1394/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل آيروديناميكي حركت بال زدن يك بليد هلي كوپتر
سليماني سهيل(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي اثر ضخامت لايه مرزي بر عدد شروع كاويتاسيون
ربيعي قادي حامد(تاریخ دفاع: 1395/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي برنامه ريزي پرواز به منظور كاهش مصرف سوخت در ناوگان حمل و نقل هوايي
ايجي امين(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي پديده كاويتاسيون (رشد،گسترش و غيره) حول يك جسم تركيبي به صورت دماغه مخروطي يا پس جسم استوانه اي
برازنده حجت(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي تأثير سطح دندانه دار بر جريان و انتقال حرارت جت آرام برخوردي به سطح مقعر
آقاشريفيان اصفهاني اميرحسين(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر بال زدن پره بر نيروي درگ القايي يك هليكوپتر با وزن مشخص
رحماني فيروزجائي جلال(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي جريان تراكم‌پذير دوفازي گاز و قطره در عبور از يك رديف پره ساكن
ريحاني شورباخلو صمد(تاریخ دفاع: 1396/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي جريان درون شيپوره و انتقال حرارت گذرا در ديواره هاي شيپوره هم گرا ـ واگرا
رهايي نويد(تاریخ دفاع: 1398/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي نوسان طول ناحيه كاويتاسيوني براي يك جسم مركب
شريفي كلاريجاني بهاالدين(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي اثر نسبت هم ارزي شعله با سوخت استيلن
اميري سهيل(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي و آزمايشگاهي تاثير افزودن گازهاي خنثي بر عملكرد يك شعلهي ديفيوژني
براتچي بهنام(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ریاضی مهندسی   (187 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
سوخت و احتراق   (142 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
مدلهای آشفتگی   (192 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : سازه های هیدرولیکی
هیدروآیرودینامیک پیشرفته   (159 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : تبدیل انرژی
ریاضیات پیشرفته 2   (250 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
توربولانس   (180 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک- مهندسی شیمی- مهندسی هوافضا , گرایش : تبدیل انرژی
اصول جلوبرنده های پیشرفته   (158 بار دانلود)
رشته : هوا فضا , گرایش : پیشرانش
مکانیک سیالات یک   (220 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : عمومی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی حرارت ، سیالات و تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، ایران
i_jafari@semnan.ac.ir
(+98)2331533341

فرم تماس